facebook pixel
Tre personer som poserer på Karl Johan. En i dress, en bonde som holder ei høne og en hjelpepleier.

BLI MEDLEM!

Som medlem er du med på å bestemme politikken vår. Sammen står vi sterkere.

Kalender

20.-23. feb.: Toppskulering
15.-17. feb.: Sentralstyremøte
8.-10. mars: Vårslepp
22.-24. mar.: Landsmøte i SP
26.-28. apr.: Repskap NCF
3.-5. mai: Landsstyremøte
7.-9. juni: Sentralstyremøte
4.-7. juli: Sommarleir
6. juli: 70-årsjubileum

Nye krefter, ny kurs for Norge