Tog

Senterungdommen vil ha en storstilt satsing på tog og jernbane. Alle jernbanestrekninger i Norge burde være elektrifisert innen 2030 og både persontrafikk og frakting av gods burde i mye større grad foregå på bane.

Les mer om jernbane