Meny
Bli medlem

Tog

Senterungdommen vil ha en storstilt satsing på tog og jernbane.

Senterungdommen vil ha en storstilt satsing på tog og jernbane. Alle jernbanestrekninger i Norge burde være elektrifisert innen 2030 og både persontrafikk og frakting av gods burde i mye større grad foregå på bane.

Løsninger:

  • Styrke nattogtilbudet gjennom flere sovekupeer.
  • Etablere gode togforbindelser til Europa, inkludert nattog.

Les mer om jernbane