Oljefondet

Senterungdommen vil styrke Etikkrådet for Statens pensjonsfond Utland for å sikre at avkastningen er et resultat av investeringer som lever opp til målet om rettferdig fordeling og bærekraftig utvikling.

Fondet skal fremme en utvikling i de virksomheter de er investert i som bidrar til å bedre arbeidsmiljø og sosiale rettigheter, og redusere negative helse- og miljøpåvirkninger.