Meny
Bli medlem

Trevirke

Alle offentlige byggeprosjekter skal inneholde et kravpunkt om at det skal leveres et alternativ med trevirke under anbudsrunder!

Biomasse er en av de viktigste kildene til grønn energi vi har. Samtidig har trevirke den unike egenskapen at det kan binde karbon i lang tid samtidig som det kan brukes til å bygge hus, møbler, broer osv..

Mjøstårnet i Brumunddal er et godt eksempel på mulighetene ved å bygge i trevirke. Med sine 85,4 meter er det verdens høyeste trehus og lagrer CO2 tilsvarende utslippene fra 4000 personbiler i et helt år. Norges eldste trebygning er fra 1167 så karbonlagring i bygninger er en langsiktig løsning på en del av klimautfordringene våre.

Senterungdommen vil derfor at alle offentlige byggeprosjekter skal inneholde et kravpunkt om at det skal leveres et alternativ med trevirke under anbudsrunder. Økt bruk av trevirke vil også stimulere til nye grønne arbeidsplasser i Norge.

Les mer om skog