Meny
Bli medlem

Jernbane

Jernbanen skal være fullt elektrifisert innen 2030 og vi skal investere i høyhastighetstog og infrastrukturen det krever.

Jernbanen er et grønt og effektiv alternativ for transport av mennesker og gods inn i framtiden. Senterungdommen ønsker seg en storstilt satsning på jernbane i årene framover. Vi vil ha en fullt elektrifisert jernbane innen 2030 samtidig som jernbanenettet må utvides.

Senterungdommen er sterk motstander av den privatiseringen av jernbanen som foregår nå. Trafikk på skinner egner seg dårlig for privatisering og et økt fokus på inntjening framfor samfunnsoppdraget kan skrinlegge viktige prosjekter for å nå målet om full elektrifisering før 2030.

Tog er et viktig verktøy for å frakte både folk og varer som skal være konkurransedyktig sammenlignet med fossildrevne transportalternativ. For Senterungdommen er det viktig at vi fortsetter å bygge ut jernbanenettet. Gjennom statlig styring skal vi bygge mer og klimavennlig bane, og dessuten elektrifisere eksisterende strekninger.

Løsninger:

  • Elektrifisere hele det norske jernbanenettverket innen 2030, og støtte opp om utvikling av ny teknologi som batteritog for å få ned kostnadene.
  • Styrke nattogtilbudet gjennom flere sovekupeer.
  • Jernbanen skal renasjonaliseres. Norsk jernbanepolitikk må styres av folkevalgte på Stortinget, og ikke av EU eller andre aktører.
  • Nord-Noregebanen skal inn på nasjonal transportplan i løpet av neste stortingsperiode.
  • Norges jernbanetilbud skal være konkurransedyktig sammenlignet med fossildrevne transportalternativ.
  • Prioritere utbygging av jernbanelinjer og jernbanekapasitet fremfor økt kapasitet på store innfartsveier.
  • Etablere gode togforbindelser til Europa, inkludert nattog.