Meny
Bli medlem

Ambulanse

Norge er et langstrakt land med folk både innerst i fjorder og øverst i daler. En spredt befolkning sikrer at vi tar hele landet i bruk, og det er et uttalt mål at man skal føle seg trygge uavhengig av hvor man bor i landet.

Norge er et langstrakt land med folk både innerst i fjorder og øverst i daler. En spredt befolkning sikrer at vi tar hele landet i bruk, og det er et uttalt mål at man skal føle seg trygge uavhengig av hvor man bor i landet. Staten skal sikre tryggheten til alle borgere. En viktig del av det å føle seg trygg er å være sikker på at man får hjelp tidsnok dersom man blir alvorlig syk. I 2000 vedtok Stortinget anbefalte responstider for ambulanser rundt om i landet. I 2018 har helseforetakene fortsatt ikke klart å nå disse anbefalingene.

Senterungdommen ser med bekymring på at en stor del av landets befolkning ikke kan nås i tide med ambulanse. Vi mener derfor at retningslinjene for responstider for ambulanse må gjennomgås på nytt og følges opp med et lovfestet mål. Dette arbeidet må også sikre kortere responstid i distrikter i hele landet.

Løsninger:

  • Styrke ambulansetjenesten og hindre sentralisering av tilbudet.
  • Lovfestet krav til responstid for ambulansene i hele landet.
  • Ved første mulighet skal det offentlige ta tilbake driften av luftambulansetjenesten i hele Norge.