Sykehus

Senterungdommen ser verdien av et desentralisert og offentlig sykehustilbud i hele Norge. De siste årene har regjeringen ved å øke kravet til pasientgrunnlag for å opprettholde akuttkirurgi, forsøkt å fjerne akuttilbudet ved viktige lokalsykehus i hele Norge. Samtidig blir enda mer ansvar for pasientbehandlingen lagt til kommunene, uten at tilstrekkelig økonomiske midler følger med.

Dette gjøres kun for å sørge for at helseforetakene blir mer lønnsomme isolert sett, uten hensyn til pasientene og kommuneøkonomien. Liggetiden på norske sykehus er allerede nesten halvert siden 1990 og presses stadig videre nedover, slik gambler man med pasientenes helse for å tjene penger.
 

Senterungdommen vil ha et sykehus som har pasienten og ikke pengene i fokus. Det er viktig med gode tilbud i hele landet for å sikre en trygg hverdag for alle. Lokalsykehusene er helt avgjørende for mange regioner og utfører en essensiell oppgave for staten.

Les mer om helseforetaksmodellen