Meny
Bli medlem

Nærhet

Senterungdommen vil bygge samfunnet nedenfra.  Vi vil videreutvikle et livskraftig næringsliv og et godt, likeverdig og offentlig tjenestetilbud i hele Norge, uavhengig av hvor man bor.

Vi sier et klart nei til sentraliseringen dagens regjering har forsøkt å gjennomføre på alle områder. Mer ansvar og myndighet må plasseres lokalt der folk lever, tjeneste skal produseres og verdiene skapes. Kvaliteten og omfanget på alt fra politi til helsetjenester vil styrkes dersom stasadministrasjonen minskes og og ressursene til tjenesteproduksjon øker.

I tillegg må hvert enkelt menneske få større ansvar og makt over eget liv og eiendom. Å slippe å søke eller melde fra til staten eller kommunen er desentralisering i praksis.

De offentlige tjenestene folk er avhengig av i hverdagen blir også flyttet bort fra folk. Vi i senterungdommen mener offentlige tjenester skal være tilgjengelig der folk bor. Tilgang på barnehage, skole, eldreomsorg og sykehjem er en forutsetning for at gode lokalmiljøer skal kunne utvikle seg og at folk skal kunne bosette seg hvor de vil.