Praktiske løsninger for hele Norge

Psykisk helse

Fordi det trengs mer åpenhet og bevissthet.

Resolusjoner

For å stimulere til tidlig behandling og for å fjerne stigmaet rundt psykiske lidelser, må temaet psykisk helse løftes i skolen i mye større grad enn i dag.

Psykisk helse er gjeldende over hele livsløpet, men ungdomstiden er en periode hvor den er utsatt for ekstra påkjenninger. En av fem ungdommer sliter i dag med psykisk problemer og halvparten av Norges befolkning kommer i løpet av livet til å slite med psykiske lidelser.

Les om våre andre hovedsaker:

Arbeidsliv   Klima   Skole

Senterungdommen ønsker å bidra til at psykiske problemer skal bli lettere å snakke om. Vi vil gjøre det enklere det å snakke om psykisk helse og hjelpe ungdom før tilstanden blir for alvorlig. Vi ønsker å forebygge, fremfor alternativet; å reparere.

Derfor vil Senterungdommen at alle i alderen 12-19 år hvert år skal ha en årlig samtale med helsesykepleier, skolepsykolog eller noen med tilsvarende kompetanse, etter modell fra tannhelsetjenesten. 

Les mer:

Barnevern   Familien   Fastleger   Helse   Helseforetak   Rusomsorg   Sykehus