Meny
Bli medlem
Psykisk helse

Fordi det trengs mer åpenhet og bevissthet.

Resolusjoner

En god psykisk helse er viktig hele livet, og vil bidra til å øke livskvaliteten vår. Ungdomstiden er en periode hvor den psykiske helsen er utsatt for ekstra påkjenninger. Én av fem ungdommer har i dag psykiske problemer, og halvparten av Norges befolkning kommer i løpet av livet til å slite med psykiske lidelser. 

Les om våre andre hovedsaker:

Arbeidsliv   Klima   Skole

Psykiske lidelser er utbredt og skader ikke kun de som blir syke, men også deres pårørende og oss som samfunn. Senterungdommen mener derfor at arbeidet med å forebygge, samt  identifisere og hjelpe barn med psykiske vansker og lidelser, bør starte allerede fra  barnehagealder. Vi vil gjøre det enklere å fortelle at man har det vanskelig, og hjelpe før  tilstanden blir for alvorlig. Vi ønsker å forebygge, fremfor alternativet; å reparere. I tilfeller hvor reparasjon og rehabilitering er nødvendig skal det tilbys gode tjenester som vil styrke den  psykiske helsen.

Løsninger:

  • Alle i alderen 12-19 år få tilbud om ha en årlig samtale med helsesykepleier, skolepsykolog eller noen med tilsvarende kompetanse, etter modell fra tannhelsetjenesten.
  • Redusere ventetiden for oppfølging av psykiske plager, og gi alle et forespeilet behandlingstilbud innen en uke.
  • Bygge flere støttegrupper og brukerstyrte tjenester lokalt.
  • Kommunale, forebyggende lavterskeltilbud innen psykisk helse skal styrkes og utvides.
  • Det skal i større grad legges til rette for medikamentfrie behandlinger, slik som hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering.
  • Behandling i offentlig psykisk helsevern skal være uten egenandel for unge opp til 25 år.
  • Arbeide for en nullvisjon av selvmord må evalueres og videreføres fra 2025.

Les mer:

Barnevern   Familien   Fastleger   Helse   Helseforetak   Rusomsorg   Sykehus