Meny
Bli medlem

Internasjonal handel

Senterungdommen vil at Norge skal være en aktiv bidragsyter for en rettferdig verdenshandel.

Senterungdommen vil at Norge skal være en aktiv bidragsyter for en rettferdig verdenshandel. Godene fra handel kan løfte land ut av fattigdom og minske konfliktnivået i verden. Derfor er det viktig å gjøre tilpasninger som bygger opp om verdenshandelen. Ettersom folkestyre gir den beste forutsetningen for gode samfunn med små forskjeller, vil Senterungdommen i valget mellom folkestyre og handel alltid velge folkestyre. I verdenssamfunnet ser vi en trend hvor internasjonale handelsavtaler ikke lenger forhandler om toll og avgifter, men politikk og rettigheter.

For Senterungdommen er det et ufravikelig prinsipp å sørge for at det norske folk har stor innflytelse over egen hverdag. Derfor sier vi nei til handelsavtaler som flytter makt fra norske folkevalgte og fra det norske folk. Norge skal ha en selvstendig stemme i verdenssamfunnet og handelssamarbeid uten suverenitetsavgivelse.

Løsninger:

  • Erstatte  EØS-avtalen med sikte på en bred handels og samarbeidsavtale uten overnasjonalitet.

  • All den tid vi er en del av EØS-avtalen, skal Norge benytte seg av reservasjonsretten aktivt for å sikre norske interesser og norsk selvråderett.

  • Norge skal fortsette å være en aktiv del av Europa, men ha en selvstendig stemme, råderett over egne ressurser og sikre det norske demokratiet.

  • Norge skal aldri akseptere brudd på menneskerettighetene, og være en tydelig stemme i FN som tar initiativ til sanksjoner hvor det er et egnet virkemiddel.

  • Norge skal ikke inngå handelsavtaler hvor makt blir fjernet fra folkevalgte politikere eller hvor eiere i enkelte bedrifter sine interesser kommer før bærekraft og rettferdighet.

  • Ha mer åpenhet rundt importert varer, gjennom å offentliggjøre leverandørlistene til kleskjedene og andre forbruksprodukt med virksomhet i Norge.

  • Fryse EØS-midlene til land som systematisk undertrykker mennesker på bakgrunn av seksualitet, etnisitet og religiøsitet.

  • Norge skal avbryte frihandelsforhandlingene med Kina. Vi skal ikke forhandle om en slik avtale med Kina før dere respekterer menneskerettighetene.