Meny
Bli medlem

Næring

Gjennom klok forvaltning av ressursene våre, gjør vi det norske næringsliv til en motor i det grønne skiftet! 

Norge er avhengig av et aktivt og variert næringsliv for å skape verdier, arbeidsplasser og utvikling i hele landet. Det er en styrke at næringsliv som er basert på naturressurser, etablerer seg rundt naturressursene. Gjennom klok forvaltning av ressursene våre, gjør vi det norske næringsliv til en motor i det grønne skiftet! 

Staten skal føre en aktiv eierskapspolitikk, slik at vi sikrer råderetten over egne ressurser.
En målrettet økonomisk politikk er avgjørende for å styre produksjon og fordeling, slik at vi får næringsaktivitet i hele Norge. Staten må legge til rette for mer verdiskaping, for eksempel gjennom tilskuddsordninger for nyskapende initiativ. Norske bedrifter skal få innenlands konkurransefortrinn.

Løsninger:

  • Opprette et grønt investeringsselskap med minimum 100 milliarder i grunnkapital for utvikling av, og strategiske investeringer i, teknologi- og industribedrifter som baserer seg på grønt, fornybart karbon.

  • Staten skal føre en aktiv eierskapspolitikk for å sikre nasjonale interesser og grønn omstilling.

  • Staten skal tilrettelegge for å skape bærekraftige næringskjeder i Norge basert på norske ressurser.

  • Forenkle offentlige støtteordninger, så det blir enklere for bedrifter å skaffe nødvendig utviklingskapital.

  • Arbeid for at alle kommuner har tilgang til et gründervektsted for veiledning og støtte.