Frivillighet, kultur og idrett

Frivillighet, kultur og idrett står sterkt i Senterungdommen fordi gode kulturopplevelser henger sammen med fornøyde innbyggere og høy trivsel. For ungdom er dette viktige arenaer for læring som ikke tilbys i skolen. To av grunnpilarene for kulturen er dugnad og frivillighet. Derfor mener Senterungdommen det er viktig å bidra til lokal aktivitet gjennom kulturskoler, interesseorganisasjoner og idrettsklubber. Frivilligheten representerer også en viktig aktør for å løse samfunnsutfordringer. Det mangfoldige Norge blir gjerne gjenkjent i kulturen. Lokalsamfunnene rundt i landet legger hver dag ned en viktig innsats for kultur og idrett. Videre er det profesjonelle kulturlivet en viktig inspirasjon for å rekruttere flere unge utøvere til både kunst, musikk og idrett. Kulturopplevelsene skal ikke være avhengige av økonomi og alder. Man skal ikke bare leve, man skal også oppleve.

Løsninger:

 • Videreføre den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken.

 • Samarbeide med offentlige og private instanser for å styrke kulturopplevelsen for befolkningen.

 • Legge til rette for at frivillige lag og organisasjoner fortsatt får utdelt midler til videre drift for å opprettholde et bredt og sikkert kulturtilbud.

 • Gjøre det mulig å utvikle kulturskolene gjennom økte midler til kommunene.

 • Videreutvikle anlegg og lokaler som brukes til frivillighet, idrett og kultur.

 • Videreføre kulturstipendet til unge utøvere.

 • Etablere kulturverksted for ungdom gjennom samarbeid med kommuner og fylker.

 • Styrke utdanningen innenfor kunst, kultur og idrett i den videregående skole.

 • Frivillige lag skal få full momskompensasjon for bygging av anlegg.

 • Styrke satsningene på frivillighetssentralene.

 • Styrke samarbeidet mellom kultur- og idrettslag og skolen for bedre å kunne tilrettelegge, gi støtte og utvikle barnets- og ungdommens sosiale og faglige kompetanse.