Meny
Bli medlem

Kollektivtransport

Kollektivtransport drevet på en bærekraftig og effektiv måte, er en gunstig transportløsning for alle parter og et konkurransedyktig alternativ til fossildreven transport.

Kollektivtransport drevet på en bærekraftig og effektiv måte, er en gunstig transportløsning for alle parter og et konkurransedyktig alternativ til fossildreven transport. Senterungdommen mener at tilbudet i store deler av landet ikke er bra nok, verken for befolkningen eller klimamålene vi har forpliktet oss til å nå. Dette kan vi løse gjennom kloke investeringer i tiden fremover. 

Løsninger:

  • Ha et bedre og mer effektivt kollektivtransporttilbud i hele landet.
  • All ungdom i hele landet skal ha et trygt alternativ for å komme seg hjem, enten via ordinær kollektiv transport eller bestillingstransport, etter modell fra “hjem for 50” og lignende ordninger.
  • Bygge opp under større bo- og arbeidsregioner ved å satse på kollektivtransport, pendlerparkering, innfartsparkering og sykkelhotell spesielt i og rundt de store byene.
  • Innføre et felles rute- og billettsystem for all kollektiv transport.
  • Lavere billettpriser for kollektivtransport på landsbasis, for å sikre konkurransedyktighet mot biltransport.
  • Innføre et rimelig, nasjonalt månedskort for kollektivtransport for barn og unge under 25 år og studenter frem til fylte 30 år.
  • Opprette et CO2-fond for flytrafikken der inntekter fra flypassasjeravgiften og drivstoffavgifter fra fly blir brukt til utvikling av biodrivstoff til fly og av elektriske og hydrogendrevne fly.
  • Universell utforming av kollektive alternativer skal prioriteres, blant annet gjennom god skilting, annonserte holdeplasser og rullestolramper.