Kommuner

Senterungdommen er motstander av kommunereformen og mener kommuner kun burde slås sammen dersom det er et ønske fra innbyggerne i alle involverte kommuner.

I dag er det bred uttalt enighet om at man ikke skal bruke tvang i kommunesammenslåingen, men regjeringen sier de vil fortsette arbeidet med å slå sammen kommuner. Dermed er det naturlig å forvente at presset på kommuneøkonomien vil fortsette.

Regjeringen har endret finansieringsmodellen for kommunene for å oppfordre til kommunesammenslåinger mot folks vilje. Erfaringer fra både Norge og Danmark viser at det ikke gir besparinger å slå sammen kommuner. Ei heller er det gunstig for lokaldemokratiet og tilbudet til folk i hele landet. Senterungdommen ønsker å stoppe det store sammenslåingspresset på kommunene og isteden bedre rammevilkårene til de små og mellomstore kommunene.