Meny
Bli medlem

Kommuner

Senterungdommen er motstander av kommunereformen og mener kommuner kun burde slås sammen dersom det er et ønske fra innbyggerne i alle involverte kommuner.

Senterungdommen er motstander av kommunereformen og mener kommuner kun burde slås sammen dersom det er et ønske fra innbyggerne i alle involverte kommuner.

Regjeringen har endret finansieringsmodellen for kommunene for å oppfordre til kommunesammenslåinger mot folks vilje. Erfaringer fra både Norge og Danmark viser at det ikke gir besparinger å slå sammen kommuner. Ei heller er det gunstig for lokaldemokratiet og tilbudet til folk i hele landet. Senterungdommen ønsker å stoppe det store sammenslåingspresset på kommunene og isteden bedre rammevilkårene til de små og mellomstore kommunene.

Løsninger:

  • Oppheve kommune- og fylkessammenslåinger vedtatt i peroden 2013-2021 dersom kommuner og/eller fylker selv ønsker det.