Meny
Bli medlem

Strøm og energi

Senterungdommen ønsker å ta tilbake folkevalgt kontroll over krafteksporten. Sterk nasjonal kontroll over energipolitikken har aldri vært viktigere enn i dag.

Sterk nasjonal kontroll over energipolitikken har aldri vært viktigere enn i dag. Strømregningene vokste kraftig og førte mange husholdninger inn i en vanskelig økonomisk situasjon. For et land som er selvforsynt på norsk fornybar kraft har det vært vanskelig å begripe for folk at disse prisene skulle være en del av den nye hverdagen.

En viktig forklaring er at norske politikere i praksis ikke hatt noen mulighet til å regulere import og eksport av kraft etter at Norge tilsluttet seg EUs energimarkedsbyrå ACER. Strømprisene i Norge blir ikke lenger regulert av folkevalgte organ, men markedskrefter i Europa. Senterungdommen ønsker å ta tilbake folkevalgt kontroll over krafteksporten.

Senterungdommen vil:

  • At Stortinget ter tilbake kontrollen over det norske kraftsystemet og eksport med andre land.
  • Prioritere oppgradering og utvikling av eksisterende vasskraftverk for å øke norsk strømproduksjon.
  • At Norge skal satse på kjernekraft for å kutte utslepp og sikre en stabil, pålitelig og væruavhengig energiproduksjon i framtida.
  • At regjeringen må trekke Norge ut av EUs energisamarbeid.
  • At fyllingsgraden i norske vannmagasiner skal være minst 80% før vi eksporterer strøm ut av Norge
  • At det ikke bør bygges overføringskapasitet innenlands for å utjevne strømpriser og kompensere for strømkablene til Europa.
  • Hjemfallsretten må bevares og gjelde slik at vi sikrer nasjonalt eierskap