Meny
Bli medlem

Ulv

Vi ønsker en streng rovdyrpolitikk der hensynet til matproduksjon veier tyngst. Vi har ikke ansvaret for å bevare finsk-russisk ulv.

Senterungdommen ønsker en effektiv og omfattende forvaltning av rovdyr i Norge. Rovdyrstammen skal forvaltes etter lokale behov og interesser. Senterungdommen går inn for en nullvisjon for ulv i Norge da bestanden er høy internasjonalt og de negative ringvirkningene av ulv i Norge er betydelige.

Løsninger:

  • Det skal være nullvisjon for ulv og svartelistede arter.

Les mer om rovdyr