Meny
Bli medlem

Reiseliv

Senterungdommen mener at Norge som reiselivsdestinasjon har et ansvar om å drive en så bærekraftig og miljøvennlig næring som mulig, og at en del av løsningen vil være å legge til rette for at flere nordmenn ferierer i eget land.  

Reiselivsnæringen opplevde historiske medgangstider før koronapandemien, og er en viktig del av norsk næringsliv. Nå er det viktig at næringen får fortsette veksten sin, slik at mennesker fra hele verden fortsatt skal få oppleve vår storslagne natur, stolte mattradisjoner og unik  kulturarv. Senterungdommen mener at Norge som reiselivsdestinasjon har et ansvar om å drive en så bærekraftig og miljøvennlig næring som mulig, og at en del av løsningen vil være å legge til rette for at flere nordmenn ferierer i eget land. 

Der det er mulig, vil Senterungdommen i større grad gjøre attraksjoner og aktiviteter  tilgjengelig hele året, og gjennom dette styrke Norge som helårsdestinasjon. I kombinasjon med en jevn turiststrøm hele året, vil dette gi flere trygge arbeidsplasser landet rundt, og gjøre jobb innen reiselivsnæringen til en enda bedre yrkesvei å gå.

Løsninger:

  • Legge til rette for at norsk mat og drikke i større grad skal inngå som en del av reiselivsproduktene.

  • Tilrettelegge for økt bruk av nasjonalparker innenfor naturbasert turisme, der det vern- og forvaltningsmessig lar seg gjøre, samt legge til rette for mer opplevelsesbasert turisme.

  • Staten skal bidra aktivt til at all cruisetrafikk i norske farvann baseres på nullutslippsteknologi til havs.

  • Redusere lokal forurensing gjennom tilrettelegging av landstrøm for cruiseskip og kystruteskipene.

  • Åpne for at kommunene selv kan bestemme om de vil ilegge turistskatt.

  • Regulere jakt- og fiskebasert-turisme i større grad.