Reiseliv

Senterungdommen ønsker en reiselivssatsing som tar utgangspunkt i bruk av lokale ressurser. Satsingen skal være i samarbeid med næringslivet, nasjonalt, regionalt og lokalt. Det er viktig at destinasjon Norge aktivt jobber for å markedsføre samtlige destinasjonsselskaper og reisemål i Norge i tett dialog med destinasjonsselskapene selv. Norsk reiseliv skal bygge på lokale opplevelser og råvarer fra hele Norge.

Løsninger:

  • Videreutvikle reiselivsnæringen lokalt og regionalt, og legge til rette for lokale opplevelser.

  • Videreutvikle konsepter som ´fly and bike´ for å skåne veinettet i de største destinasjonene.

  • Sørge for at turistinformasjon er tilgjengelig på flere språk.