Helseforetak

Senterungdommen vil avvikle helseforetaksmodellen og gi styringen tilbake til de folkevalgte

Helseforetaksmodellen har ikke fungert slik man ønsket ved opprettelsen tidlig på 2000-tallet. I dag har vi en organisering av sykehusene som oppfordrer til et fokus på pengeinntjening istedenfor pasientbehandling.

Helseforetakene er også et demokratisk problem. Små styrer, som selv plukker sine medlemmer, bestemmer livsviktige offentlige prioriteringer helt uten politisk forankring eller behandling.

Senterungdommen ønsker å gi fylkene tilbake kontrollen over regionstyringen av sykehusene i sine respektive fylker. Gjennom å avvikle helseforetaksmodellen vil hovedansvaret også flyttes fra foretaksstyrene til et organ med folkevalgte representanter.