Matsikkerhet

Senterungdommen mener Norge i internasjonale forhandlinger burde stille krav om at alle land skal gis handlingsrom til å utvikle virkemidler som ivaretar matsikkerhet og produksjon av mat til egen befolkning. Grunnlaget for framtidig matproduksjon må ivaretas bedre og internasjonale handelsregler må blant annet støtte opp om langsiktig ressursforvaltning, matsikkerhet og klimautfordringer.

Vi vil styrke Norges allerede sterke posisjon som matnasjon på det globale markedet, og på den måten ta et ansvar for å øke mattilførselen og styrke matsikkerheten i en verden med stor befolkningsvekst. For å klare dette må vi ligge i front på utvikling innen bærekraftig ressursbruk, havmiljø, klima, produktutvikling og marked.