Meny
Bli medlem

Matsikkerhet

Vi vil styrke Norges allerede sterke posisjon som matnasjon på det globale markedet, og på den måten ta et ansvar for å øke mattilførselen og styrke matsikkerheten i en verden med stor befolkningsvekst.

Senterungdommen mener Norge i internasjonale forhandlinger burde stille krav om at alle land skal gis handlingsrom til å utvikle virkemidler som ivaretar matsikkerhet og produksjon av mat til egen befolkning. Grunnlaget for framtidig matproduksjon må ivaretas bedre og internasjonale handelsregler må blant annet støtte opp om langsiktig ressursforvaltning, matsikkerhet og klimautfordringer.

Vi vil styrke Norges allerede sterke posisjon som matnasjon på det globale markedet, og på den måten ta et ansvar for å øke mattilførselen og styrke matsikkerheten i en verden med stor befolkningsvekst. For å klare dette må vi ligge i front på utvikling innen bærekraftig ressursbruk, havmiljø, klima, produktutvikling og marked.

Løsninger:

  • Animalske produkter som er importert til Norge skal merkes tydelig med “Importert” og landet varene er produsert i.
  • Ha et sterkt importvern.

  • Gjeninnføre beredskaplagre av korn.