Olje og gass

Det skal ikke åpnes for olje- og gassutvinning på nye felt på norsk sokkel ut over dagens eksisterende felt.

Olje og gass har gjort Norge til et av verdens rikeste land. Samtidig har det enorme forbruket av de samme ressursene ført til store utfordringer for klimaet vårt. Vi i Senterungdommen mener derfor at vi må ta vårt internasjonale ansvar for å bidra i omstillingen til en grønnere energi. Vi går inn for at all leting etter nye olje og gassfelter må avsluttes på norsk sokkel. Vi skal kun utnytte de feltene vi allerede har eksisterende virksomhet på. Refusjonsordningene for oljeleting må i sammenheng med dette trappes ned og på sikt fjernes. 
 

Videre skal Norge arbeide for en utfasing av olje-, gass- og kullutvinning på verdensbasis og være et foregangsland i utviklingen av ny teknologi for lagring av CO2.