Meny
Bli medlem

Ungdomsråd

Senterungdommen mener det er viktig å løfte barns stemmer i lokalpolitikken.

Et godt demokrati forutsetter at alle blir hørt. Et viktig prinsipp er at personer som påvirkes av en avgjørelse også burde få si sin mening i forkant. Barn og unge blir påvirket av de politiske avgjørelsene som fattes i like stor grad, om ikke større, enn de voksne. Senterungdommen mener det er viktig å løfte barns stemmer i lokalpolitikken. Ungdomsråd er en perfekt arena for å få skape engasjement og få fram de unges meninger.

Derfor mener Senterungdommen at ungdomsråd i kommuner skal lovfestes og ha møte- og talerett i kommunestyrene. For å sørge for at flest mulig ungdomsråd funker best mulig må det utarbeides nasjonale retningslinjer for hvordan ungdomsråd kan organiseres.