Meny
Bli medlem

Brannvesen

Vi vil at brannvesenet skal fortsatt være et kommunalt ansvar.

Uansett hvor du bor, skal du kunne være trygg på at hjelpen du trenger når frem i tide. Når kriser skal hindres, branner slukkes og liv reddes er tid og lokalkunnskap avgjørende faktorer. Derfor vil Senterungdommen at brannvesenet skal fortsatt være et kommunalt ansvar. Vi vil ikke innføre nye, regionale organisasjonsnivå i brannvesenet.

Løsninger:

  • Brannvesenet skal være et kommunalt ansvar og den vellykkede desentraliserte organiseringen av brannvesenet må opprettholdes.
  • Brannledere må få den opplæringen de trenger for å håndtere det ansvaret de er pålagt dersom de når først frem i situasjoner med livstruende valg.
  • Formalisere slukningssamarbeid mellom lokale brannvesen og bønder i aktuelle
    tilfeller.
  • Innføre et gebyrsystem hvor det ansvarlige departementet for statlige nødetater må betale vertskommunene dersom brannvesenet må gjøre den jobben ambulanse eller politi skulle ha utført.