Meny
Bli medlem

Språkpolitikk

Senterungdommen skal sikre det norske språkmangfoldet inn i en digital fremtid og legge opp til at det vil ha  samfunnsbærende funksjon i Norge.

Senterungdommen skal ta det norske språkmangfoldet inn i en digital fremtid, og  opprettholde norsk som samfunnsbærende språk i møte med engelsk. Senterungdommen skal sikre det norske språkmangfoldet inn i en digital fremtid og legge opp til at det vil ha  samfunnsbærende funksjon i Norge. Man må derfor tilrettelegge for at våre to likestilte  målformer nynorsk og bokmål blir vernet gjennom aktiv bruk hos det offentlige og i hverdagen. Likevel må man heller ikke glemme tegnspråk, de samiske språkene og de norske  minoritetsspråkene som man har et ansvar for å verne.

Løsninger:

  • Grunnlovsfeste likestillingen mellom nynorsk og bokmål, og sikre de språklige rettighetene til alle borgere i et ny språklov med utvidet virkeområde og sanksjoner.
  • Stimulere til at gjentatte kommuner blir del av forvaltningsområdet for samisk språk, og arbeidene for å opprette et forvaltningsområde for kvensk språk og kultur.
  • Styrke Språkrådet og Nasjonalbiblioteket sitt arbeid med språkteknologi og språkdata.
  • Styrke innkjøpordningene ved å innvilge mer midler til sakprosa, innkjøp til skolebibliotekene og stø oversettelse av populære barne- og ungdomsbøker til nynorsk, samisk og kvensk.
  • Arbeid for å utdanne gjentatte helse- og sosialarbeidere med kompetanse på minoritetsspråk og -kultur.
  • Språkrådet skal være klageorgan for språklige retter i skolen.
  • Sørge for tolketjenester for mellom andre tegnspråkbrukere er tilgjengelige, også utenfor kontortiden og på offentlige fridager.
  • Støtte opp om det samiske sivilsamfunnet, de nasjonale minoritetenes organisasjoner og kulturminnearbeidet for minoritetene i Norge.