EU og EØS-avtalen

Norge har gjennom to folkeavstemninger sagt tydelig nei til fullt medlemskap i EU. Det er viktig å respektere resultatet av avstemningene, også i fremtiden. Senterungdommen vil fortsette kampen for å holde Norge utenfor EU og andre samarbeid som krever en så betydelig suverenitetsavgivelse. EØS-avtalen innebærer at Norge deltar i unionens indre marked og kan dra nytte av de fire friheter, men avtalen er ikke fullkommen. Det er viktig å se på alternative løsninger, samtidig som handelen med andre land holder frem.

Løsninger:

  • Styrke det nordiske samarbeidet.

  • Avholde en folkeavstemning om EØS-avtalen med mål om norsk utmeldelse.

  • Utrede alternative handelsavtaler til EØS.

  • Øke kunnskapen rundt EU ved å la demokrati og politikk bli en større del av dagens skoleverk i tillegg til å internasjonalisere utdanningsløpet.

  • Norge skal fremdeles være en aktiv del av Europa, men ha en selvstendig stemme og råderett over egne ressurser.