Meny
Bli medlem

EU og EØS-avtalen

Norge har gjennom to folkeavstemninger sagt tydelig nei til medlemskap i EU.  Senterungdommen vil fortsette kampen for å holde Norge utenfor EU!

Norge har gjennom to folkeavstemninger sagt tydelig nei til medlemskap i EU.  Senterungdommen vil fortsette kampen for å holde Norge utenfor EU, samtidig som vi ønsker å erstatte EØS-avtalen med en bred handels- og samarbeidsavtale. Med en handelsavtale uten overnasjonalitet vil handelen kunne fortsette stort sett som i dag, og gi oss tilbake  selvråderetten over norsk regelverk og arbeidsmarked. Senterungdommen mener Norge skal være en pådriver for europeisk samarbeid, men sier nei til overnasjonalitet og  suverenitetsavståelse som gjennom EU og EØS. 

Løsninger:

  • Erstatte  EØS-avtalen med sikte på en bred handels og samarbeidsavtale uten overnasjonalitet.

  • All den tid vi er en del av EØS-avtalen, skal Norge benytte seg av reservasjonsretten aktivt for å sikre norske interesser og norsk selvråderett.

  • Norge skal fortsette å være en aktiv del av Europa, men ha en selvstendig stemme, råderett over egne ressurser og sikre det norske demokratiet.

  • Styrke det nordiske samarbeidet og invitere Storbritannia, Færøyene og Grønland inn i EFTA.

  • Delta i europeiske utdannings- og forskningssamarbeid som Erasmus+ og Horizon Europe, samt etablere gode samarbeidsavtaler på utdanning og forskning med Storbritannia.