Meny
Bli medlem

Atomvåpenforbud

Senterungdommen arbeider for en verden uten atomvåpen og andre masseødeleggelsesvåpen. Så lenge våre militære motparter besitter kjernefysiske
våpen vil det være vestlig atomvåpeneksistens. Vi ønsker derfor en gjensidig og
rettferdig global nedrustning.

Senterungdommen arbeider for en verden uten atomvåpen og andre masseødeleggelsesvåpen. Så lenge våre militære motparter besitter kjernefysiske
våpen vil det være vestlig atomvåpeneksistens. Vi ønsker derfor en gjensidig og
rettferdig global nedrustning.
 

Senterungdommen mener at Norge som en respektert, vestlig og demokratisk stat
har et særegent ansvar i den internasjonale nedrustningsdebatten. Vi mener det
er viktig at Norge fremstår som tydelige og offensive i nedrustningsarbeidet for å
verne Norges og verdens befolkning mot eventuelle konsekvenser av atomkrig.
 

Senterungdommen mener:

 • Norge signerer og ratifiserer FNs atomvåpenforbud
 • Øke Norges innsats for kjernefysisk nedrustning og vise solidaritet med de
  som arbeider for gjensidig, kjernefysisk nedrustning.
 • Norge skal delta som observatør på statspartsmøtene til traktaten om
  forbud mot kjernefysiske våpen.
 • Sette et enda større fokus på internasjonal rydding av miner og biologiske
  våpen
 • Land som bryter Genève-konvensjonen gjennom bruk av biologiske eller
  kjemiske våpen, skal møtes med sterke reaksjoner fra norsk side.
 • Norge tar initiativer med likesinnede allierte i NATO for å få på plass de
  nødvendige betingelser for at Norge og våre allierte kan slutte oss til
  atomvåpenforbudet.