Meny
Bli medlem

Beredskap

Et trygt samfunn forutsetter god beredskap. Uansett hvilken krise som oppstår, skal
vi være trygge på at landet vårt er forberedt.

Et trygt samfunn forutsetter god beredskap. Uansett hvilken krise som oppstår, skal
vi være trygge på at landet vårt er forberedt. Nasjonal trygghet er ingen importvare, og det er derfor viktig at vi bygger opp nasjonal produksjon og lagring av nødvendige varer. Om det blir mangel på mat eller andre viktige varer internasjonalt, vil ikke løsningen være å bruke  oljerikdommen vår til å snike i køen. Staten må ta det overordnede ansvaret for å betrygge norsk beredskap for fremtiden, slik at Norge bidrar til det globale fellesskap.

Løsninger:

  • Øke selvforsyningsgraden med et mål om å bli minst 50 prosent selvforsynt, korrigert for fôrimport.
  • Tilrettelegge for at kommunene kan styrke infrastrukturen for å håndtere lokale konsekvenser av klimaendringene.
  • Innføre nasjonal produksjon og beredskaplagring av viktige legemidler og smittevernsutstyr.
  • Gjeninnføre beredskaplagre av korn.
  • Nødnettet skal være tilgjengelig og økonomisk overkommelig for alle relevante aktører.
  • Øke støttet til frivillige organisasjoner i redningstjenesten.
  • Distriktskommuner med særlig store avstander skal få støtte til å opprette kommunale akutteam.
  • Sette ned en totalberedskapkommisjon som skal gjennomgå den nasjonale og lokale beredskapen, med tydelig fremtidsrettede fokus.
  • Utarbeide egen antidrone-strategi for å sikre beredskapen i hele landet.
  • Opprett enheter av beredskaptroppen i alle landdeler for å senke responstiden i akutte nødssituasjoner.