facebook pixel

Beredskap

For at vi skal føle oss trygge må vi vite at staten oppfyller sine forpliktelser til hver enkelt av oss dersom ulykken skulle være ute. Den akutte beredskapen i Norge er svært god, men de siste årene har regjeringen systematisk svekket beredskapsevnen i store deler av Norge. Blant annet gjennom nedleggelser av politikontorer, manglende oppfølging av responstid for ambulanser og en svekking av lokalsjukehusene.


Senterungdommen mener Norge trenger en satsning i motsatt retning. Noe av det vakreste med det norske samfunnet er at man har muligheten til å bosette seg der man vil, men dersom beredskapstilbudet svekkes ytterligere vil det ikke lenger være trygt å bosette seg overalt i Norge. Vi trenger en beredskapspolitikk som fører til at verdiskapningen i hele landet kan fortsette og at folk føler seg trygg, uansett bosted.