Beredskap

For at vi skal føle oss trygge må vi vite at staten oppfyller sine forpliktelser til hver enkelt av oss dersom ulykken skulle være ute. Den akutte beredskapen i Norge er svært god, men de siste årene har regjeringen systematisk svekket beredskapsevnen i store deler av Norge. Blant annet gjennom nedleggelser av politikontorer, manglende oppfølging av responstid for ambulanser og en svekking av lokalsjukehusene.


Senterungdommen mener Norge trenger en satsning i motsatt retning. Noe av det vakreste med det norske samfunnet er at man har muligheten til å bosette seg der man vil, men dersom beredskapstilbudet svekkes ytterligere vil det ikke lenger være trygt å bosette seg overalt i Norge. Vi trenger en beredskapspolitikk som fører til at verdiskapningen i hele landet kan fortsette og at folk føler seg trygg, uansett bosted.