Meny
Bli medlem

Domstoler

Domstolene er et sentralt ledd i den norske strafferettskjeden, og vi vil arbeide for at domstolene har en desentralisert organisering og forsvarlige økonomiske rammer.

Regjeringens avbyråkratiserings- og effektviseringsreform har ført til lange køer i domstolene og økt press på de små tingrettene. Samtidig foreslår regjeringen og domstoladministrasjonen å legge ned 23 av de allerede hardt pressede tingrettene.

En konsekvens av presset regjeringen har lagt på etaten er lang ventetid, mange henleggelser og mye straffereduksjon grunnet for lang saksbehandlingstid. Nedleggelse av domstolene vil også gi sterk sentralisering av rettsoppgaver, tap av kompetansearbeidsplasser og lenger reisevei for alle involverte.

For at landet vårt skal være godt å bo i nå og i fremtiden må folk ha tillit til og oppleve domstolene som rettferdige. Senterungdommen ønsker derfor å videreføre dagens struktur for tingrettene og særdomstolene.

Løsninger:

  • Opprettholde dagens desentraliserte domstolstruktur.
  • Sikre alle domstoler tilstrekkelige rammer for å ta unna sakstilgang.
  • Stortinget skal avgjøre hvor mange tingretter og jordskifteretter det skal være i Norge