Meny
Bli medlem

Økonomi

Vi ønsker en økonomisk politikk som fremmer sosial og geografisk utjevning, samtidig som vi holder statlige utgifter på et forsvarlig nivå.

Skattesystemet er blant våre sterkeste politiske virkemidler, og ansvaret for å forvalte norsk økonomi er en sentral politisk oppgave. At alle skal ha like muligheter til å oppnå god velferd og leve meiningsfulle liv, er i kjernen av Senterungdommen sin politikk. Derfor vil vi ha et skatte- og avgiftssystem som skaper små forskjeller og store muligheter i hele landet.   

Vi ønsker en økonomisk politikk som fremmer sosial og geografisk utjevning, samtidig som vi holder statlige utgifter på et forsvarlig nivå. Dette forutsetter et progressivt skattesystem, hvor dem som har mest bidrar mest til fellesskapet. Det er viktig å tilrettelegge for verdiskaping og investeringer i norsk næringsliv. Det skal lønne seg å arbeide, og skattesystemet skal stimulere til økt entreprenørskap og nyskaping.

Løsninger:

 • Sikre en stabil og forutsigbart økonomisk politikk som legger til rette for vekst og verdiskaping, sysselsetting og god sosial og geografisk fordeling.
 • Et progressivt skattesystem som minsker forskjellene mellom rike og fattige i Norge.
 • Konsesjonslovene må oppdateres og styrkes.
 • Styrke fradrag som legger til rette for at folk kan leve og bebo hele landet, for eksempel pendlerfradrag og foreldrefradrag.
 • Grunnlovsfester den norske kronen og sikre pengepolitikk under nasjonal kontroll.
 • Styrke den differensierte arbeidsgiveravgiften som et hovedvirkemiddel i distriktspolitikken.
 • Gi investeringsstøtte til prosjekt i olje- og gasselskap som bidrar til mindre klimagassutslipp og grønn næringsvirksomhet.
 • Innføre digitalskatt.
 • Skattesystemet skal stimulere til bruk av naturressurser i hele landet, og sikre at verdiskapingen blir værende i lokalsamfunnene som bidrar.
 • Gjennomgå alle statlige avgifter, og vurdere om dette i stedet kan betales mer rettferdig gjennom skatt.
 • Staten må kompensere kommuner og fylker ved store uforutsette hendelser som naturskader og pandemi.
 • Åpne for at Folketrygdfondet kan gjøre strategiske investeringer i Norge som kommer fremtidige generasjoner til gode.
 • Innføre en progressiv arveskatt med bunnfradrag som ligger på åtte millioner kroner.
 • Innføre kildeskatt for selskaper som ikke er eller har blitt etablert i Norge, men som opererer i Norge
 • Forby reklame for forbrukslån.