Økonomi

Et aktivt næringsliv med bredde og variasjon er nødvendig for å sikre arbeidsplasser og verdiskapning i fremtiden, og for at velferdssamfunnet skal videreføres. Næringsutvikling skal skje der folk bor, og der ressursene er. Ressursene våre skal tas i bruk på en bærekraftig måte. Arbeidsplasser i hele landet er en forutsetning for vekst og utvikling i distriktene.

Det er en balansegang mellom å føre en aktiv næringspolitikk, og å la næringslivet få utvikle seg fritt. Senterungdommen mener hovedprinsippet skal være at statens politikk og tiltaksordninger skal stimulere til, og støtte opp under, de initiativ og satsinger som kommer fra næringslivet selv.

Internasjonalt skal Norge aktivt arbeide for gjennomsiktighet i finansnæringen og arbeide mot skatteparadis. Vi mener også at det er urettferdig at de store selskapene kan lure seg unna skatt i landene de opererer i. Norge må derfor utrede muligheten for å innføre en finansskatt i samarbeid med andre land i Europa som arbeider med å innføre eller allerede har innført skatten.

Les mer om næring og industri