Meny
Bli medlem

Desentralisering

Senterungdommen ønsker at mennesker skal ha samme tilgang på gode tjenester uansett hvor i landet de bor.

Sentralisering er ikke et nytt fenomen, men aldri har en regjering gjennomført det i den hastigheten vi ser i dag. Senterpartiet er bekymret for de økte avstandene som skapes i samfunnet. Makt konsentreres på få hender, arbeidsplasser plasseres i små geografiske sentrum og tjenester flyttes lenger og lenger unna folk.

Vi må hele tiden jobbe for å skape fellesskap i Norge og vi vil ha et samfunn hvor alle stemmer bli hørt. Lokale folkevalgte som stilles til ansvar og som kjenner folkene de representerer er en avgjørende del av det demokratiske systemet. Sentraliseringen er en trussel mot mye av det som gjør Norge til Norge i dag. Den desentraliserte strukturen, den korte avstanden mellom folk og makta og et godt tjenestetilbud er gode egenskaper ved nasjonalstaten vår.

Derfor ønsker Senterungdommen at mennesker skal ha samme tilgang på gode tjenester uansett hvor i landet de bor. Vi ønsker et Norge hvor goder, muligheter og næringer er jevnt fordelt.Senterungdommen ønsker å opprettholde tre folkevalgte forvaltningsnivå i Norge. Dette er nødvendig for å sikre at politiske beslutninger blir tatt så nært folk som mulig.

Løsninger:

  • Endre dagens inntektssystem slik at kommuner over hele landet kan gi innbyggerne gode tjenester.

  • Øke tryggheten til innbyggerne gjennom å styrke politi, helse og brannvesen.

  • Legge til rette for næringsutvikling i hele landet.

  • Vi vil bygge samfunnet nedenfra, med tre folkevalgte forvaltningsnivå; kommunen, fylkeskommunen og staten.

  • Legge opp til at statlige arbeidsplasser fordeles over hele landet.

  • Bedre og rimeligere kollektivtransport i by og distrikt, i samarbeid med fylker og kommunene.

  • Folkeavstemninger ved spørsmål om kommunesammenslåing og fylkessammenslåing.

  • Sikre muligheten til å ta høyere utdanning over hele landet.

  • Flytte oppgaver fra statlig til kommunalt og fylkeskommunalt nivå.