Meny
Bli medlem

Lærlinger

Yrkesfagsutdanninger i hele landet forer samfunnet med helt avgjørende kompetanse for at vi skal fungere som nasjon.

I årene som kommer vil yrkesfagsutdannede arbeidstakere bli stadig mer etterspurt i Norge. Yrkesfagsutdanninger i hele landet forer samfunnet med helt avgjørende kompetanse for at vi skal fungere som nasjon. Senterungdommen ser derfor med bekymring på at ikke alle som ønsker får relevant lærlingplass i yrkesfagsutdanningen sin.

Løsninger:

  • Lærlinger og elever har ungdomsrett til både fagbrev og påbygg, uansett hvilken rekkefølge det tas.
  • Kommunen skal ha 3 læringer per 1000 innbygger og fylkeskommunen skal ha 2 per 1000 innbygger.

  • Oppfølging av lærlinger som avbryter lærlingtiden sin uavhengig av ungdomsretten. Det skal være opp til det enkelte fylke å bestemme hvilket inntakssystem de ønsker.