Lærlinger

I årene som kommer vil yrkesfagsutdannede arbeidstakere bli stadig mer etterspurt i Norge. Yrkesfagsutdanninger i hele landet forer samfunnet med helt avgjørende kompetanse for at vi skal fungere som nasjon. Senterungdommen ser derfor med bekymring på at ikke alle som ønsker får relevant lærlingplass i yrkesfagsutdanningen sin.
 

Vi foreslår derfor at man fjerner arbeidsgiveravgift for lærlinger som et intensiv for bedrifter til å ansette flere lærlinger. Samtidig vil vi ha et nasjonalt krav om at kommuner må ansette minst 3 lærlinger hvert år per 1000 innbygger i kommunen og i fylkeskommunen skal det ansettes minst 3 per 5000 innbygger i fylket.