Meny
Bli medlem

Dokumenter

Her finner dere viktige dokumenter som kan brukes til arbeidet i Senterungdommen.

Reiseregning

Reiseregning (digitalt skjema)

Rapporteringsskjema for fylkeslag

Rapporteringsskjema forlokallag

Hvis det er noen spørsmål angående utfylling av skjema kan Organisasjonssekretær Eline Stene kontaktes. 

Flere interne dokumenter finner du på medlemssidene våre, Innsiden, under "Filer".

Frifond  
Senterungdommens vedtekter
Senterpartiets etiske retningslinjer
Organisasjonshandboka
Grafisk profil

Viktige frister

  • 1. oktober - Frist for å sende inn forslag til vedtektsendringer.
  • 8. oktober - Frist for å avholde lokallagsårsmøter.
  • 15. oktober - Frist for å avholde fylkesårsmøter.
  • 5. november - Frist for innkommende saker og resolusjoner til Landsmøtet.

Rettleiingsfilmar

Registrere ny lokallagsleder

Registrere laget ditt i Frivilligheitsregisteret

Hugs å ha klart følgjande dokument før du set i gang:

  • Skipingsdokumentet frå møtet der laget vart skipa.
  • Protokoll frå sist årsmøte som viser kven som viser kven som er valt til styret
  • Vedtektane (desse finn du litt lenger opp på denne sida!