Meny
Bli medlem

Dokumenter

Dokumenter

Her finner dere viktige dokumenter som kan brukes til arbeidet i Senterungdommen.

Reise Rapportering Frifond

Organisasjonshåndboka Viktige frister

Grafisk profil Veiledningsfilmer

Reise

Reiseregning

Reiseregning (digitalt skjema)

Godtgjørelsesreglement for reise

Rapportering

Rapporteringsskjema for fylkeslag

Rapporteringsskjema forlokallag

Hvis det er noen spørsmål angående utfylling av skjema kan Generalsekretær Henrik Hageland kontaktes.

Flere interne dokumenter finner du på medlemssidene våre, Innsiden, under "Filer".

Frifond

Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og medlemskapsbasert aktivitet på det lokale plan i frivillige organisasjoner som arbeider for og med barn og unge. Formålet med Frifondsmidlene er at de skal gå til organisert og frivillig barne- og ungdomsaktivitet lokalt i Norge.

Send søknad på Frifond 

Vedtekter og retningslinjer

Senterungdommens vedtekter
Senterpartiets etiske retningslinjer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka er ment som et verktøy for alle medlemmer og tillitsvalgte i Senterungdommen. Tanken er at du som medlem får nytte av heftet både med tanke på inspirasjon og ideer, samtidig som du får informasjon om ulike temaer man ofte møter på i organisasjonsarbeidet

Les Organisasjonshandboka

Viktige frister

  • 30. september - Frist for å sende inn forslag til vedtektsendringer.
  • 7. oktober - Frist for å avholde lokallagsårsmøter.
  • 14. oktober - Frist for å avholde fylkesårsmøter.
  • 4. november - Frist for innkommende saker og resolusjoner til Landsmøtet.

Veiledningsfilmer

Registrere ny lokallagsleder

Registrere laget ditt i Frivilligheitsregisteret

Hugs å ha klart følgjande dokument før du set i gang:

  • Skipingsdokumentet frå møtet der laget vart skipa.
  • Protokoll frå sist årsmøte som viser kven som viser kven som er valt til styret
  • Vedtektane (desse finn du litt lenger opp på denne sida!