Dokumenter

Her finner dere viktige dokumenter som kan brukes til arbeidet i Senterungdommen.

Reiseregning.

Reiseregning (digitalt skjema).

Rapporteringsskjema for fylkeslag.

Rapporteringsskjema for lokallag.

Søknad Frifond

Rapporteringsskjema Frifond

Retningslinjer for Frifond.

Senterungdommens vedtekter

Senterpartiets etiske retningslinjer

Hvis det er noen spørsmål angående utfylling av skjema kan Organisasjonssekretær Eline Stene kontaktes. 

Flere interne dokumenter finner du på medlemssidene våre, Innsiden, under "Filer".

Organisasjonshåndboka ligger ute på senterungdommen.no/handboka.

Senterungdommens grafiske profil finner du her.

Rettleiingsfilmar

Korleis registrere ny lokallagsleiar på MinSide:

MinSide finn du her: https://minside.sp.no

Korleis registrere laget ditt i Frivilligheitsregisteret (så du kan få eit organisasjonsnummer!):

Hugs å ha klart følgjande dokument før du set i gang:

  • Skipingsdokumentet frå møtet der laget vart skipa.
  • Protokoll frå sist årsmøte som viser kven som viser kven som er valt til styret
  • Vedtektane (desse finn du litt lenger opp på denne sida!)