Meny
Bli medlem

Dokument

Dokument

Her finn de viktige dokument, som kan brukast innanføre arbeidet i Senterungdomen. For kalender over viktige fristar, som ikkje er knyta til landsmøtet finn de nedst på nettsida.

Reise Rapportering Frifond

Organisasjonshåndboka Viktige frister

Grafisk profil Veiledningsfilmer

Reise

Reiseregning

Reiseregning (digitalt skjema)

Godtgjørelsesreglement for reise

Retningsliner for tilrettelegging av sentrale arrangement

Rapportering

Rapporteringsskjema for fylkeslag

Rapporteringsskjema for lokallag

Viss det er nokon spørsmål kring utfyllinga av disse skjemaa kan dei sendast til generalsekretær Henrik Hageland.

Fleire interne dokument finn du på medlemssidene våre, Innsiden, under "Filer".

Frifond

Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og medlemskapsbasert aktivitet på det lokale plan i frivillige organisasjoner som arbeider for og med barn og unge. Formålet med Frifondsmidlene er at de skal gå til organisert og frivillig barne- og ungdomsaktivitet lokalt i Norge.

Send søknad på Frifond 

Vedtekter og retningslinjer

Senterungdommens vedtekter
Senterpartiets etiske retningslinjer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka er ment som et verktøy for alle medlemmer og tillitsvalgte i Senterungdommen. Tanken er at du som medlem får nytte av heftet både med tanke på inspirasjon og ideer, samtidig som du får informasjon om ulike temaer man ofte møter på i organisasjonsarbeidet

Les Organisasjonshandboka

Viktige fristar til Landsmøtet 2023

 • 6.oktober – frist for innsending av vedtektsendringar
 • 13. oktober – frist for å halda lokallagsårsmøte
 • 20. oktober – frist for å halda fylkesårsmøte
 • 20. oktober – frist for å senda inn rapporteringsskjema for lokallagi (sjå nettsidene under «Dokumenter»)
 • 27. oktober – frist for å senda inn rapporteringsskjema for fylkeslagi (sjå nettsidene under «Dokumenter»)
 • 27. oktober – frist for påmelding til landsmøtet
 • 10. november – absolutt siste frist til å senda inn innkomne saker til Landsmøtet (ogso resolusjoner)

Veiledningsfilmer

Registrere ny lokallagsleder

Registrere laget ditt i Frivilligheitsregisteret

Hugs å ha klart følgjande dokument før du set i gang:

 • Skipingsdokumentet frå møtet der laget vart skipa.
 • Protokoll frå sist årsmøte som viser kven som viser kven som er valt til styret
 • Vedtektane (desse finn du litt lenger opp på denne sida!

 

Viktige søknadsfristar

Her finn de oversynet over viktige fristar i Senterungdomen, som er knyta til organisatorisk arbeid.

2023

 • 1. oktober - Frifond 
 • 20. november - Frifond (siste frist for 2023)

2024

 • 1. april - Frist for å søkja om å arrangera sentralstyret ut i landet 2024.
 • 1. mai - Frist for å søkja om å arrangera sumarleir 2025.
 • 1. juli - Internfrist momskompensasjon. Siste frist for fylkeslagi til å senda inn rapport for momskompensasjon til sentralt. 

Obs! Denne lista er ikkje fullstendig, og det kan dukka opp andre fristar fortlaupande.