Meny
Bli medlem

Politiet

Trygge lokalsamfunn hvor tjenestefolk har god lokalkunnskap er i seg selv en kvalitet når vi sikrer god beredskap for dagens samfunn og for fremtiden.

Senterungdommen er for et politi som er lokalt til stede der folk bor. De siste årene har regjeringen gjennomført en politireform som har gjort politiet mer utilgjengelig og økt avstanden til folk. 

Antall politidistrikter har gått fra 27 til 12 og over 100 lensmannskontorer har blitt lagt ned. Økte avstander og manglende lokal tilstedeværelse skaper nå utfordringer i store deler av Norge og fører til svekket beredskap og trygghet i hele landet. 8 av 10 ansatte i politiet ser ikke meningen med reformen og tror beredskapen er lik eller dårligere enn før. Det er svært bekymringsverdig at de ansatte ikke forstår logikken eller tror målene med reformen blir nådd.

Senterungdommen vil sikre at politifolk og justissektoren har tilstrekkelig med penger og tid til å følge opp lokalsamfunn. Vi ønsker ikke et politi som utelukkende kommer til et åsted, men som er i stand til å forebygge og oppdage kriminalitet på et tidlig tidspunkt. Trygge lokalsamfunn hvor tjenestefolk har god lokalkunnskap er i seg selv en kvalitet når vi sikrer god beredskap for dagens samfunn og for fremtiden.

Løsninger:

  • Sikre et reelt nærpoliti ved å styrke lensmannskontor og politistasjoner til å drive forebyggende arbeid i hele landet.
  • Krav til responstid skal bli oppfylt i alle politidistrikt.
  • Legge ned Politidirektoratet og overfor oppgavene til politidistrikt og Justisdepartementet.
  • Politiet bør bare væpnes i nødvendige unntakstilstander.
  • Nå bemanningsmålet om 2 tjenestemenn per 1000 innbygger.
  • Bevare Utrykningspolitiet som egen enhet i tiden fremover for å sikre trygg ferdsel langs veinettet i Norge
  • Garantere jobbtilbud til ferdig utdannede fra politihøyskolen innen to år.