Meny
Bli medlem

Kjernekraft

Senterungdommen ønsker ikke at forsyningssikkerhet skal belage seg på import av strøm. Tvert imot har vi erfart at dyre strømpriser og strømeksport er konsekvensene av en tett integrering med det europeiske strømmarkedet. Derfor er et viktig utgangspunkt for fremtidig forsyningssikkerhet at vi satser på mer kraftproduksjon i Norge.

Senterungdommen ønsker ikke at forsyningssikkerhet skal belage seg på import av strøm. Tvert imot har vi erfart at dyre strømpriser og strømeksport er konsekvensene av en tett integrering med det europeiske strømmarkedet. Derfor er et viktig utgangspunkt for fremtidig forsyningssikkerhet at vi satser på mer kraftproduksjon i Norge. Regjeringens satsning på havvind er et viktig supplement til vår energimiks, men ikke nok for å sikre en god forsyningssikkerhet i framtiden.

I motsetning til vindkraft på land er kjernekraft arealeffektiv, og vil derfor ikke møte like stor motstand i lokalsamfunn som vindkraft på land gjør. Energien er væruavhengig og kan forsyne kraftnettet vårt til enhver tid. Den regulerbare vannkraften vår kan i større grad benyttes til å øke produksjonen i perioder med høyt strømforbruk. En slik energimiks vil sikre nasjonal forsyningssikkerhet i en fremtid hvor kraftforbruket vil øke.

Samtidig vil satsning på kjernekraft være ressurskrevende og kreve en streng forvaltning av avfall som ivaretar sikkerhet, beredskap og uforutsette hendelser. Derfor er det også en forutsetning for Senterungdommen at kjernekraft i Norge skal være under et nasjonalt eierskap. Private aktører skal likevel være en viktig partner for å sikre kompetanse, finansiering og utbygging av kjernekraft i Norge.

Senterungdommen mener:

  • Norge på sikt bør satse på kjernekraft
  • Det trengs en utredning av kjernekraft som en løsning på fremtidig kraftbehov i Norge