Fastleger

Fastlegeordningen er grunnmuren i det norske helsevesenet. I dag er ordningen under sterkt press, noe som gir dårligere helsetjenester. Derfor vil Senterungdommen styrke fastlegeordningen og redusere antallet pasienter per lege. VI vil også kjempe for å øke studieplassene på medisinstudiet i Norge og opprette flere LIS1-stillinger.