Utvikling og bistand

Store forskjeller innad i samfunn skaper ustabilitet og urettferdighet. Norge har historisk vær en viktig bidragsyter i kampen for å utjevne forskjellene i verdenssamfunnet. Det er for å sikre muligheter og rettferdighet til individet, og det er også et viktig bidrag til å forebygge konflikter og utrygghet i verdenssamfunnet. Norge må fortsatt være en bidragsyter for at forskjeller mellom land og innad i land skal bli mindre. Det krever langsiktig arbeid, mer innsyn i forvaltningen av bistandsmidler og en større målretting av bistandsmidlene.

Løsninger:

  • 1% av bruttonasjonalinntekt skal gå til bistand.

  • Bistand skal være en økonomisk investering uten utbytte. Formålet er ikke å tjene penger på bistanden, men må i større grad dreie seg om mottakerens utbytte av bistanden.

  • Øke andelen bistand som gis i form av mikrolån.

  • Prioritere midler i bistandsbudsjettet til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter globalt.

  • Samarbeidet med sivilsamfunn og frivillig sektor innen bistand må styrkes for å sikre langsiktighet i prosjekt og at mindre av bistandsmidlene går til administrasjon.

  • At Norge sletter illegitim gjeld og gjeld som er resultatet av uansvarlige lån.

  • Bistandsbudsjettet skal i all hovedsak brukes i andre land, ikke i Norge. Deler av bistandsbudsjettet kan brukes i Norge i år med store flyktningstrømmer for å sikre effektiv, trygg og god behandling av asylsøkerne.

  • Bedre oppfølging av bistandsmidler.

  • Norge skal legge press på land som forbyr prevensjon.

  • I større grad engasjere og involvere lokale personer i bistandsarbeid gjennom opplæring, rådføring og involvering.