Meny
Bli medlem

Familien

Senterungdommen ønsker en familiepolitikk basert på valgfrihet, uansett hvilken form den enkelte familie måtte ha. Det finnes ingen fasit på hvordan en familie skal se ut, det viktigste er omsorgsevnen.

Familien er det grunnleggende sosiale fellesskapet i våre liv, og skal skape en trygg ramme som det offentlige ikke kan erstatte. Senterungdommen ønsker en familiepolitikk basert på valgfrihet, uansett hvilken form den enkelte familie måtte ha. Det finnes ingen fasit på hvordan en familie skal se ut, det viktigste er omsorgsevnen. Senterungdommen ønsker å gi barn rett til en trygg og god oppvekst, noe som er forsørger sitt ansvar. I tilfeller der forsørger ikke kan ha dette ansvaret skal samfunnet sikre barna god, stabil og forutsigbar omsorg. 

Løsninger:

  • Sikre begge foreldre selvstendige permisjonsrettigheter.

  • Bedre økonomien til krisesentrene.

  • Sikre oppfølging og støtte til familiemedlemmer som er berørt av et annet familiemedlems sykdom eller ulykke.

  • Utvide antall dager per år med omsorgspenger for foreldre med sykt barn.

  • Sørge for at selvstendig næringsdrivende og studenter får like gode muligheter i forbindelse med svangerskap og fødsel som lønnsmottakere.

  • Beholde barnetrygd som en universell ordning.

  • Barnetrygden skal derimot økes for familier uten inntekt.