Tillit

Mange opplever at overdreven detaljstyring fjerner det faglige skjønnet fra arbeidshverdagen deres. Vi har tillit til enkeltmennesket, og tror at folk som får ansvar og handlingsrom vil arbeide til fellesskapets beste. Vi mener at de som har skoen på, vet best hvor den trykker. Senterungdommen ønsker derfor å gjennomføre en tillitsreform i offentlig sektor.  

Vårt ønske om økt tillit til enkeltmenneske er et gjennomgående trekk i politikken vår. Den gir utslag i at vi ønsker å fjerne fraværsgrensen, gi lærere større tillit til å tilpasse undervisningen og gi ansatte i helsetjenesten større mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag.