Meny
Bli medlem

Tillit

Senterungdommen vil ha et samfunn som er basert på ansvarfordeling og tillit, heller enn tvang og rapporteringkrav.

Senterungdommen vil ha et samfunn som er basert på ansvarfordeling og tillit, heller enn tvang og rapporteringkrav. Vi vil utvikle Norge gjennom et levende folkestyre hvor flest mulig avgjørelser blir fattet lokalt. Folkevalgte bør tilbakeføres mer makt på bekostning av styrer og overnasjonale organ, fordi det er et viktig demokratisk prinsipp at vi kan ansvarliggjøre dem som fatter avgjørelser som påvirker hverdagen vår.

Gode liv og trygge samfunn er vanskelig å måle, og vi er derfor skeptiske til å organisere det offentlige etter en ledelsesmodell som bygger på styringsprinsipp fra privat sektor. Å redusere unødvendig byråkrati i arbeidslivet vil gi arbeidstakerne bedre tid til å gjøre jobben de er ansatt for å gjøre. Senterungdommen vil ta et oppgjør med skjemaveldet - Norge trenger en tillitsreform!

Løsninger:

  • Oppheve kommune- og fylkessammenslåinger vedtatt i peroden 2013-2021 dersom kommuner og/eller fylker selv ønsker det.
  • Forenkle kontroll- og rapporteringskrav, slik at flest mulig ressurser kan brukes på verdiskapning fremfor skjemavelde.
  • New Public Managment skal ikke dominere som ledelsesmodell i det offentlige.
  • Omfanget av direktorat og statlig byråkrati må reduseres.
  • Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner skal som hovedregel være frie midler.
  • Flytt oppgaver og penger fra statlig til kommunalt og fylkeskommunalt nivå.