Matproduksjon

Norsk matproduksjon må styrkes slik at vi kan produsere ren og sunn mat i Norge til en voksende befolkning. Samtidig er matproduksjonen viktig for å opprettholde arbeidsplasser, levende lokalmiljøer og kulturlandsskap i hele Norge.

 Matproduksjon er så mangt. Det er lett å tenke på bonden i Gudbrandsdalen med kuene sine, men også fiskeren i Finnmark, oppdrettsnæringa i Trøndelag, eplehagene i Sogn og potetbonden i Nord-Østerdal er viktige deler av matproduksjonen. Senterungdommen elsker norsk matproduksjon og ser viktigheten av å produsere verdens reneste, tryggeste og beste mat i hele landet.

I dag er mange av de tradisjonelle måtene å drive primærnæringene i landet vårt under press. Økt fokus på store enheter og fordeler til store selskaper gir vanskelige kår for de små og mellomstore gårdene i landet og de små fiskebåtene på havet. Senterungdommen frykter at fokuset på store enheter vil svekke kompetansen, kunnskapen og sikkerheten i norsk matproduksjon. I det naturkatastrofer rammer, eller andre uforutsette hendelser gir utfordringer er norsk matproduksjons største styrke dets variasjon. Et ensidig industrielt landbruk har høyere risiko for rask smitte, er mer sårbar for klimaendringer og gir lite rom for innovasjon.

Senterungdommen vil også bruke importvernet på best mulig måte. Norge må bruke den høyeste hensiktsmessige vernetollen innenfor WTO-avtalen for å sikre gode vilkår for norsk matproduksjon. Mindre import av mat er gunstig både for norske arbeidsplasser, norsk folkehelse og klimaet.