Meny
Bli medlem

Vannkraft

Vi mener det langsiktige eierskapet over norske fossefall og elver skal forbli i Norge.

Norsk vannkraft har drevet fram utviklingen i Norge de siste 100 årene. Helt siden den framsynte vedtakelsen av konsesjonslovene i 1909 har norske politikere vært klar over viktigheten av norsk eierskap over norske ressurser. Denne tankegangen har tjent landet bra i lang tid, så når enkelte krefter nå tar til orde for å se på endringer i konsesjonslovene må vi være på vakt. Senterungdommen mener det langsiktige eierskapet over norske fossefall og elver skal forbli i Norge. Dette er og forblir viktig både for økonomien, miljøet og beredskapen i uoverskuelig framtid.

I nyere tid har man blitt mer og mer klar over inngrepene i det lokale miljøet nye vannkraftverk innebærer.  Samtidig finner vi stadig nye løsninger for å sikre et bærekraftig og sunt lokalmiljø for alle arter samtidig som man kan utnytte noe av den enorme energimengden som ligger i elvene og fossene våre. Senterungdommen vil at ikke bare nye, men også eldre anlegg skal bli mer lønnsomme og bidra til gode lokalmiljø. Vi går derfor inn for å modernisere norske vannkraftverk.

Løsninger:

  • Oppgradere og vedlikeholde dagens vannkraftverk for å øke produksjonen på eksisterende anlegg.
  • At eventuelle endringer av vannkraftbeskatningen skal føre til økt inntekter for kommuner og fylker der utbygging og produksjon foregår.