Barnevern

Barnevernet er en viktig institusjon i samfunnet vårt som møter mange barn med et behov for trygg og god hjelp.
 

Dessverre er det ikke alltid man klarer å fange opp barn som møter store utfordringer i hverdagen. For å fange opp unge som er på vei i gal retning, må det arbeides for at alle kommuner har et formalisert samarbeid mellom politi, barnevern, skole, og andre relevante parter.

 

Vi er også opptatt av at barna skal ha en viss kontroll over sin egen situasjon og skape tillit til systemet. Innsynsretten i barnevernet bør derfor fjernes slik at barnet har kontroll over hvilken informasjon som går hvor, og hvor mye som skal bli sagt videre.

 

Vi må også få bedre vilkår for ideelle aktører innen barnevern. Det er en stor forskjell på private selskaper som skal tjene penger på barneverntjenester og ideelle aktører.