Meny
Bli medlem

Barnevern

Tilliten til barnevernet må styrkes, og det er viktig at både barn og foreldre kjenner seg trygge i møte med barnevern.

Barnevernet er en viktig institusjon i samfunnet vårt som møter familier og barn i sårbare situasjoner som har behov for trygg og god hjelp. Målet bør være å gjøre livet bedre for barna og familiene ved relasjonsbyggende arbeider, økonomisk støtte og oppfølging.

Tilliten til barnevernet må styrkes, og det er viktig at både barn og foreldre kjenner seg trygge i møte med barnevern. I mange barnevernssaker er gjentatte etater koblet inn, og barnevernet skal da fungere som en koordinerende etat, slik at man sikrer god bistå barna og familiene. Det er avgjørende at barnevernet kan jobbe opplysende og forebyggende, slik at man kan arbeide med samspill i familien og relasjoner før det går så langt at eventuell omsorgovertakelse blir aktuelt.

Løsninger:

  • Gjennomføre en helhetlig, uavhengig og faglig gjennomgang av barnevernet.
  • Innføre trygge tilbakemeldingssystemer for barn i barnevern og skole.
  • Alle tidligere barnevernbarn må få lovfeste rettighet til ettervern til og med fylte 25 år.
  • Gi tilbud om helsefaglig samtale for barn og unge ved omsorgovertakelse for tidlig oppfølging av psykisk helse.
  • Styrke barnevernets flerkulturelle kompetanse.
  • Avslutt bruken av konkurranseutsettelse og anbud i barnevernsektoren. Det offentlige må selv utføre saksbehandling og utgreiingsoppgaver for barn i barnevernet.
  • Alle barn i barnevernet skal ha tilbud om to kontaktpersoner.
  • Mer ressurser til barnevernet for å øke bemanningen.
  • Innføre barnevernsvakt for alle kommuner.