Meny
Bli medlem

Frifond

Frifond

Søknad sendes inn før fastsatte søknadsfrister. Behandling skjer i hovedsak annenhver måned, frister for å sende inn søknad i løpet av året blir dermed innen utgangen av: 

  • Februar 
  • April 
  • Juni 
  • August 
  • Oktober
  • 20. November (siste frist) 

OBS! Det er gjort somme store endringar i frå 2022 i retningslinene for 2023, under finn du dei største endringane oppsummert, men det er ogso viktig å lesa godt gjennom heile retningslinene føre du sender inn ein frifondssøknad. Det sparar både deg og oss for mykje tid

Viktige endringar for frifond 2023:

  • Kvart lokallag må ha ein ansvarleg person som søkjer frifond på vegne av dei. (punkt 3, fyrste avsnitt)
  • Frifondsmiddel kan berre verta utbetala til organisasjons- eller bedriftskontoar. Lokallaget bør difor ha eigen registrerte bankkonto. (punkt 3, andre avsnitt)
  • Klagefristen for avvist eller avkorta tildeiling er auka frå éi veke til to veker. (punkt 4)
  • Siste frist for å bruka opp frifondsmidla er 1. desember året etter tilsegn og ikkje 31. desember året etter, som tidlegare.

Søknadsskjema

Søknadsskjema (PDF) Søknadsskjema (Word) Søknadsskjema eksempel

Rapporteringsskjema

Rapporteringsskjema (PDF) Rapporteringsskjema (Word) Rapporteringsskjema eksempel

Retningslinjer

 Retningslinjer for Frifond

Relaterte personer

Henrik Hageland

Henrik Hageland

Generalsekretær

Varslinger utenfor kontortid rettes til +47 977 88 775
Telefon: +47 412 63 925