Meny
Bli medlem

Frifond

Frifond

Søknad sendes inn før fastsatte søknadsfrister. Behandling skjer i hovedsak annenhver måned, frister for å sende inn søknad i løpet av året blir dermed innen utgangen av: 

  • Februar 
  • April 
  • Juni 
  • August 
  • Oktober
  • 20. November (siste frist)