Meny
Bli medlem

Nordområdene

Senterungdommen mener Norge har spesielt viktige interesser å ivareta i Nordområdene
i tiden som kommer.

Senterungdommen mener Norge har spesielt viktige interesser å ivareta i Nordområdene i tiden som kommer. I disse områdene er det en unik tilgang på rike naturressurser, som vil kunne utnyttes bedre med nye handelsveier. Den norske delen av Nordområdene har  naturgitte fortrinn, og stort potensial innenfor fiskeri- og reiselivsnæringen, samt for utbygging av fornybar energi. Senterungdommen mener derfor at en nasjonal nordområdesatsing er særdeles viktig, der nærings- og utviklingspolitikk prioriteres for å styrke Nord-Norge som et tyngdepunkt i polområdet.  

Løsninger:

  • Legge til rette for gode kompetansemiljøer i nord, som kan konkurrere internasjonalt og tiltrekke seg nye virksomheter.

  • Støtte og sikre en bærekraftig utvikling av næringsvirksomheten i Nordområdene.

  • Styrke arbeidet med å hevde norsk suverenitet over fiskeri- og energiressursene som ligger i nordområdene.

  • Norge skal delta i arbeidet med jernbane til Kirkenes og Skibotn/Kilpisjärvi for å legge til rette for økt handel med Asia via den nordlige sjørute.

  • Kina skal ikke gis økt innflytelse i Arktis.

  • Prioritere klima, miljø og menneskerettigheter i vårt samarbeid med Russland.

  • Skape alternative arbeidsplasser på Svalbard, og på sikt utfase kulldrift til energi og oppvarming.

  • Styrke det nordiske samarbeidet ved å være aktive pådrivere hovedsakelig via NATO og Nordisk Råd, men også legge til rette for andre arenaer for nordisk samarbeid.