Meny
Bli medlem

Eldreomsorg

Senterungdommen ønsker en eldreomsorg med mer aktivitet og innhold og vil sikre et  omsorgstilbud som innebærer meningsfulle dager og tilbud om daglig aktivitet. 

Senterungdommen ønsker en eldreomsorg med mer aktivitet og innhold og vil sikre et  omsorgstilbud som innebærer meningsfulle dager og tilbud om daglig aktivitet.  Eldreomsorgen skal først og fremst være et kommunalt ansvar, men oppgavene må løses i samarbeid med pårørende, frivillige, ideelle aktører og spesialisthelsetjenesten. Kvaliteten og kapasiteten i eldreomsorgen må økes, og samhandling mellom sykehus og  kommunehelsetjenesten må bli bedre.  

Løsninger:

  • Legge til rette for at eldre som ønsker det kan bo hjemme lenger.
  • Bygge ut flere sykehjemsplasser, omsorgsboliger og andre tilbud rettet mot eldre.
  • Legge til rette for økt og stabil bemanning i hjemmesykepleien og på institusjoner, slik at brukerne sjeldnere opplever bytte av pleiepersonale.
  • Sikre et dagaktivitetstilbud for alle med behov og stimulere til et mangfold i tilbudet.
  • Øke tilskudd til møteplasser mellom unge og eldre.
  • Legge til rette for tilbud om fysisk aktivitet blant eldre i større grad, som en del av forebyggende arbeid.
  • Legge til rette for å bruke mer musikkterapi på sykehjem å andre sykehjemsinstitusjoner.
  • Øke bruken av livsgledehjem i eldreomsorgen.