Meny
Bli medlem

LHBT+

Senterungdommen mener at alle skal ha den grunnleggende rettigheten til å kunne være den man er og den man selv velger å være, uavhengig kjønn, legning, seksuell identitet, kulturell og religiøs bakgrunn, funksjonsevne og hudfarge.

Senterungdommen mener at alle skal ha den grunnleggende rettigheten til å kunne være den man er og den man selv velger å være, uavhengig kjønn, legning, seksuell identitet, kulturell og religiøs bakgrunn, funksjonsevne og hudfarge. Fremdeles blir alt for mange LHBT+ personer utsatt for alvorlig hatkriminalitet, krenkelser og diskriminering av samfunnet. Senterungdommen mener kunnskapsgrunnlaget må styrkes for å gi LHBT+ personer reell mulighet til å være seg selv.

Senterungdommen vil:

  • Forby konverteringsterapi.
  • Innføre et tredje juridisk kjønn.
  • Øke antallet sykehus som kan utrede og behandle transpersoner som ønsker å skifte kjønn.
  • Sikre at offentlige tjenester styrker sin kompetanse om personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet.
  • Endre retningslinjene for blodgivning slik at kriteriene baserer seg på risikoatferd og ikke legning.
  • Kunnskap om LHBT+ skal inn i læringsplanen i grunnskolen og videregående.
  • Kompetanseheving rundt LHBT+ i fylkesapparatet.
  • Styrke kompetansen rundt seksualitet for de som jobber med elever i skolen.