Meny
Bli medlem

Fylker

Senterungdommen vil oppheve alle tvangssammenslåinger av fylker dersom fylkene ønsker det selv!

Overgangen fra 19 til 11 fylker fører til store avstander mellom folk og folkevalgte. De nye regionene skaper unaturlige og upraktiske inndelinger, få nye oppgaver til fylkene og ingen økonomiske fordeler. I den nye regjeringsplattformen er det også et uttalt mål at antall heltidspolitikere på regionalt nivå reduseres.

Kombinasjonen av større fylker og færre heltidspolitikere vil gjøre det bortimot helt umulig for de folkevalgte å holde oversikt over områdene de skal representere og dermed svekkes den lokale representasjonen i beslutningsorganer.

Færre mennesker skal styre over stadig flere, og avgjørelsene vil føre en økende avmakt og mindre tillit til fylkeskommunen som folkevalgt forvaltningsnivå. Dette er ikke forenlig med Senterungdommens prinsipper om folkestyre og spredning av makt, penger og myndighet.

Løsninger:

  • Oppheve kommune- og fylkessammenslåinger vedtatt i peroden 2013-2021 dersom kommuner og/eller fylker selv ønsker det.