Meny
Bli medlem

Folkestyre

For mange er det langt til Oslo, men det er mye lenger til Brüssel. Vi kjemper derfor imot norsk EU-medlemskap og vil at Norge trekker seg fra EØS-avtalen for å inngå egne handelsavtaler med EU istedenfor.

Senterungdommen vil at flest mulig skal kunne påvirke flest mulig av avgjørelsene som påvirker deres eget liv. Derfor er vi motstandere av sentralisering av makt. For oss er modellen med tre folkevalgte nivåer i Norge essensiell for det velfungerende demokratiet og vi er motstandere av å flytte makt fra Stortinget til Brüssel.

Senterungdommen vil reversere regionreformen og stoppe kommunereformen. Det er uakseptabelt å bruke tvang eller økonomiske sanksjoner for å slå sammen kommuner mot deres vilje.

For mange er det langt til Oslo, men det er mye lenger til Brüssel. Vi kjemper imot norsk EU-medlemskap og vil at Norge trekker seg fra EØS-avtalen for å inngå egne handelsavtaler med EU istedenfor. I dagens system blir alt for mange avgjørelser tatt i Brüssel uten at det norske folk kan påvirke de i det hele tatt. Som et minimum krever vi at myndighetene begynner å bruke vetoretten i EØS-avtalen for blant annet å sikre norske arbeidstakeres rettigheter.

Les mer på EU og EØS