Meny
Bli medlem

Rusomsorg

Senterungdommen mener at det overordnede målet med norsk ruspolitikk er at færrest mulig utvikler rusmiddelavhengighet.

Rusavhengighet er et samfunnsproblem som berører enkeltpersoner, pårørende og lokalsamfunn hardt. Senterungdommen mener at det overordnede målet med norsk  ruspolitikk er at færrest mulig utvikler rusmiddelavhengighet. Dette innebærer at vi må ha to tanker i hodet samtidig. Vi må sørge for at rusavhengige får den hjelpen de trenger, og at vi har forebyggende tiltak som hindrer avhengighet.

Vi må ha en narkotikapolitikk som skiller mellom tungt avhengige, og personer uten forebyggende tiltak som hinder avhengighetsproblem. Det er bredt politisk enighet om at rusavhengige skal behandles som syke, og ikke kriminelle. Det er riktig og viktig at rusavhengige blir fulgt opp av helsetjenesten, og at politiet sine ressurser blir rettet mer mot selgere enn brukere. Senterungdommen ønsker økte fokus på mindre bruk av alkohol og bevisstgjøring av konsekvensene ved utstrakt bruk av alkohol. Det må bli strengere nasjonale regler for reaksjoner ved alvorlige brudd på alkohollov, og vi vil øke oppslutningen om alkoholfrie soner.

Løsninger:

  • De som er rusavhengige og har sykdomsproblemer knyttet til dette, skal følges tett opp av helsevesenet.
  • Besittelse og salg av narkotiske stoff skal fortsatt være ulovlig.
  • Ha et forebyggingsløft om rus gjennom blant annet informasjonskampanjer og undervisningsopplegg.
  • Styrke overføringene til kommunene for å sikre tilstrekkelig oppfølging av dem som
  • blir tatt med narkotika.
  • Beholdte aldergrensene for kjøp av alkohol og tobakk, og styrke håndhevingen av dem.
  • De som er over 18 år og blir tatt med narkotika, skal bøtelegges ut fra inntekt.
  • Alle mellom 15 og 18 år som blir tatt for besittelse eller bruk av narkotika skal innkalles til samtale med rådgiver. Ved manglende oppmøte pålegges sanksjoner. Alle i denne gruppen skal også tilbys ruskontrakt og oppfølging.
  • Oppfølgingen av pårørende må styrkes.
  • Tilby flere lavterskeltilbud for unge voksne som sliter med rusproblemer tilknyttet alkoholbruk.