Meny
Bli medlem

Fly

Senterungdommen vil ta vare på norske lufthavner, samtidig som det må tas grep for å få ned utslippene knyttet til  luftfart.

Flytilbudet på kortbanenettet er en viktig del av kollektivtilbudet. Særlig i Nord-Norge og på Vestlandet er fly det suverent mest tidseffektive reisealternativet. Senterungdommen vil ta vare på norske lufthavner, samtidig som det må tas grep for å få ned utslippene knyttet til  luftfart. Derfor vil vi arbeide for elektrifisering og utslippskutt i flytrafikken, og ta et oppgjør med det lave prisnivået på utenlandsreiser. 

Løsninger:

 • Det skal utarbeides en plan for forsyning av elektrisitet og hydrogen på kortbanenettet i Norge.
 • Styrke rutetilbudet til flyplasser i distriktene og holde fast ved ordningen med
  statlige rutekjøp i luftfarten.
 • Få ned utslippene fra luftfarten ved å bruke avgifter til å stimulere til bruk av de mest miljøvennlige fly- og drivstofftypene.
  At flyseteavgiften skrotes på fly under 20 tonn, for å i større grad bevare kortbanenettet.
  Styrke rammeoverføringene til fylkeskommunene i tråd med overføringen av ansvaret for FOT-rutene.
  Forlate eller reforhandle Chicago-konvensjonen for å kunne øke avgiftsnivået på utenlandsreiser, samt innføre en progressiv passasjeravgift på de mest trafikkerte innlandsstrekningene hvor tog er et reelt alternativ.
  Vi sier nei til en tredje rullebane på Gardemoen.