Meny
Bli medlem

Vindkraft

Senterungdommen mener vindmøller kun skal bygges der lokalsamfunnet ønsker det. Senterungdommen vil gi alle kommuner vetorett .

Senterungdommen mener vindmøller kun skal bygges der lokalsamfunnet ønsker det. Senterungdommen vil gi alle kommuner vetorett og vi har gått inn for at alle gamle konsesjoner skal gjennomgås. Det er stor forskjell på vindmøllene man så for seg for 20 år siden og de vi har i dag. Da kan ikke gamle konsesjoner bygges ut nå uten nye prosesser.

Vindforholda i Norge, og særlig i Nordsjøen, er spesielt godt egna for utbygging av
vindkraft. Den jevne, relativt sterke vinden gjør at vi får mer strøm ut av hver turbin
enn det som er mulig lengre sør i Europa. Samtidig har vi mye relevant kompetanse
og industri i oljenæringa som kan overføres til bruk i havvindnæringa. Den
teknologiske utviklinga går fort, og med den går både utbyggings- og
driftskostnadene ned.


Om vi prioriterer vindmøller til havs nå, vil vi kunne bygge opp ei konkurransedyktig
næring som kan bidra med arbeidsplasser i distrikta. Politiske prioriteringer og statlig
støtte skal legge til rette for teknologisk utvikling, slik at også havvind vil kunne bli
kommersielt lønnsomt i nær framtid. Planlegging av havvindmøller må gjøres i
samarbeid med andre maritime næringer

Senterungdommen vil:

  • At utbygging av vindkraft på land må vurderes fra sak til sak, og
    vertskommunen skal ha vetorett i etableringssaker.
  • At kommuner med nyutbygging av vindenergi skal kompenserast i mye
    større grad enn i dag.
  • Norges gyteområder og fiskefelt skal vernes mot utbygging av havvind.
  • Utbygging av vindkraft på land og til havs må vurderes fra sak til sak, og at vertskommunen skal ha vetorett i etableringssaker