Meny
Bli medlem

Antibiotika

Senterungdommen mener Norge ikke bør importere kjøtt eller livdyr som er oppforet på antibiotika. VI ønsker å satse på ren, trygg norsk mat.

WHO (Verdens helseorganisasjon) har utpekt antibiotikaresistens til den "største trusselen mot den globale folkehelsen". Særlig den høye bruken av antibiotika i landbruket i store deler av verden kan lett føre til resistente bakterier. Dersom vi får et stort utbrudd av multiresistente bakterier i Norge, vil selv små infeksjoner kunne bli livstruende.

Norge har verdens laveste forbruk av antibiotika i matproduksjonen. Derfor er det naturlig at vi i Norge produserer mest mulig av maten vår selv. Senterungdommen mener Norge ikke bør importere kjøtt eller livdyr som er oppforet på antibiotika. VI ønsker å satse på ren, trygg norsk mat.